Back to the article Rekonštrukcia strechy – Montáž úžľabia 1 / 26

23. PRÍCHYTKOUKeďže tu by vyvŕtaná diera prechádzala cez pás úžľabia, škridlu prichytíme o jednu latu vyššie príchytkou rezaných škridiel. Drôt musí byť napnutý! Foto: Stanislav Botur