Back to the article Rekonštrukcia strechy – Montáž úžľabia 1 / 26

22. REZANIE ŠKRIDLYNa rezanie škridly používame uhlovú brúsku s väčším výkonom okolo 1 200 W vybavenú diamantovým kotúčom. Oči si chránime okuliarmi, dýchacie cesty respirátorom. Foto: Stanislav Botur