Back to the article Rekonštrukcia strechy – Montáž úžľabia 1 / 26

21. UPEVNENIEKaždú škridlu priľahlú k pásu úžľabia treba pripevniť skrutkou, klincom alebo špeciálnou príchytkou k latovaniu, aby ju nestrhol sneh alebo prúd vody. Foto: Stanislav Botur