Back to the article Rekonštrukcia strechy – Montáž úžľabia 16 / 26

16. OD VRCHUZačíname nad vikierom. Kliny lepíme na plech tesne vedľa spätnej drážky, aby boli dostatočne prekryté škridlou. Kliny majú byť nalepené po celej dĺžke pozdĺž okrajov. Foto: Stanislav Botur