Back to the article Rekonštrukcia strechy – Montáž úžľabia 1 / 26

11. DVOJITÁ DRÁŽKAOhyb dokončíme pomocou klampiarskej drážkovnice a dreveného kladiva, čím vznikne tesná a pevná dvojitá stojatá drážka (odborný klampiarsky názov). Foto: Stanislav Botur