Back to the article Rekonštrukcia strechy – Montáž úžľabia 1 / 26

6. ODSTRIHNÚŤKeďže v našom prípade sa dve úžľabia spájajú nad vikierom manzardy, treba ich spojiť. Najprv plech zostrihneme na rovnakú výšku a zľahka ho ohneme. Foto: Stanislav Botur