Back to the article Prestavba podkrovia na obytný priestor 1 / 11

Z priestorového alebo statického hľadiska nevyhovujúcu konštrukciu možno nahradiť iným konštrukčným systémom, najjednoduchšie pomocou oceľových nosníkov. (doc. Ing. Václav Kalousek)

06 12 kalousek 02 big image