Back to the article Prestavba podkrovia na obytný priestor 1 / 11

Požiadavky na tepelné straty budov sa v posledných rokoch sprísnili, čo v praxi znamená zosilnenie hrúbky tepelnej izolácie. U nás sa tepelná izolácia najčastejšie vkladá medzi krokvy. Vhodné je túto hlavnú vrstvu posilniť ďalšou vrstvou, ktorá sa ukladá priečne pod krokvy. Odstránia sa tým prípadné tepelné mosty v oblasti krokiev. (Rigips)

08 citadela rigips 051107 1 big image