Back to the article Pravda a mýtus o strešnom okne 9 / 12

Odmontujte starý okenný rám. Pri výmene strešného okna za nové rovnakej veľkosti netreba montážny otvor upravovať, takisto si táto činnosť nevyžaduje zásah do vnútorného ostenia. Upozornenie: Pretože vonkajšie rozmery rámu nového okna sú rovnaké, jediným problémom ostáva „hlbšie“ zapustenie nového okna oproti staršiemu typu strešného okna. Dôležité je správne objednanie špeciálneho lemovania na výmenu strešného okna pre profilovanú strešnú krytinu alebo pre plochú strešnú krytinu, ktoré umožní zasadenie nového rámu okna v pôvodnej výške tak, aby neboli nutné úpravy vnútorného ostenia.