Späť na článok Pravda a mýtus o strešnom okne 7 / 12

Nasaďte rám nového okna a primontujte montážne uholníky. Na vodotesné napojenie okna k existujúcej hydroizolačnej fólii použite hydroizolačný golier, ktorý jednoducho natiahnete na okenný rám. Upozornenie: Vodotesné napojenie podstrešnej fólie na rám okna plní dve základné funkcie – v spojení s montážou odvodňovacieho žliabku nad oknom zaúsťuje odtok zrážkovej vody mimo okna a zároveň chráni tepelnú izoláciu okolo okna a udržuje ju v suchom a teda v plne funkčnom stave. Rovnako dôležité je venovať pozornosť dôkladnému zatepleniu rámu strešného okna. Pokiaľ nie je možné použiť systémové zatepľovacie prvky, použite napríklad minerálnu vlnu na celom obvode rámu strešného okna.