Back to the article Plochá strecha – cesta k úsporám 6 / 6

Výsledná cena konštrukcie plochej strechy závisí nielen od konštrukčného systému, množstva a druhu aplikovaných vrstiev, ale aj od náročnosti realizácie. (Isover Scandinavia)