Back to the article Plochá strecha – cesta k úsporám 3 / 6

Plochá strecha s mechanicky ukotvenou povlakovou krytinou. Na prepojenie zvislých častí a detailov, ako je napríklad atika, sa použil modifikovaný asfaltovaný pás so špeciálnou profilovanou hliníkovou úpravou. (Icopal)