Back to the article Obnova odkvapov nátermi 1 / 7

Pôvodný náter možno z podkladu ľahko zoškriabať po použití chemického odstraňovača náterov. Foto: Bal Slovakia