Back to the article Montáž tesniaceho pásu po obvode komína 1 / 21

20. SKRÁTENIE LIŠTYLištu odstrihneme nožnicami na plech rovnobežne so zvislou hranou komína. Presahy krycích líšt na hranách komína zahneme a pomocou klieští dôkladne spojíme. Foto: Tondach