Back to the article Montáž tesniaceho pásu po obvode komína 1 / 21

14. NAREZANIE PRESAHOVPás narežeme rovnobežne s hranou až po spojnicu komína so škridlou tak, aby vznikol presah pásu siahajúci minimálne 2 cm za hranu komína na každej strane. Foto: Tondach