Back to the article Montáž tesniaceho pásu po obvode komína 12 / 21

12. KOMÍNOVÉ ÚŽĽABIEDĺžka pásu komínového úžľabia je šírka zadnej strany komína zväčšená o šírky už nalepených tesniacich pásov na obidvoch bočných stranách komína. Foto: Tondach