Back to the article Montáž tesniaceho pásu po obvode komína 1 / 21

7. ZREZANIE PRESAHUPresahujúcu bočnú časť tesniaceho pásu na prednej hrane komína zrežeme tak, aby po prelepení a zahnutí vznikol presah aspoň 2 cm za hranu komína. Foto: Tondach