Back to the article Konštrukcie vegetačných striech 4 / 6

Detail štrkového zásypu po obvode strechy: 1 – pofóliovaný plech, 2 – držiak na dierovanú štrkovú lištu, 3 – štrková lišta, 4 – hydroizolačná fólia odolná proti prerastaniu koreňov, 5 – parozábrana