Back to the article Konštrukcie vegetačných striech 2 / 6

Detail napojenia na atiku alebo stenu – odspodu: nosná konštrukcia, parotesná zábrana, tepelná izolácia, separačná fólia, hydroizolačná (strešná) fólia, ochranná vrstva proti poškodeniu hydroizolácie, drenážna vrstva, filtračná vrstva z geotextílie, vegetačná vrstva, na stene pofóliovaný plech