Back to the article Keď je potrebná obnova strechy 1 / 9

Strecha z plechu s klampiarskymi spojmi na stojatú drážku sa osvedčí najmä v horskom veternom počasí. (Ruukki)