Back to the article Jednoduchá montáž svetlovodu 1 / 6

Stropný difúzor sa skladá z plastového rámu a z dvojitého akrylátového skla. Odsadenie skla od rámu umožňuje väčší rozptyl svetla. FOTO: VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.