3 / 7

Ochrana pred vstupom živočíchov pod strechu je veľmi dôležitá. Zvieratá dokážu vážne ohroziť funkčnosť strechy – poškodiť tepelnú izoláciu, podstrešnú fóliu a pod.

Zdroj: Wienerberger
Späť na článok

Ako ochrániť strechu pred vniknutím živočíchov

3 / 7