Back to the article Ako na montáž odkvapov 1 / 27

25. UPEVNENIEPrídržné plechy, ktorými je vybavený každý hák, ohneme okolo tzv. návaľku (zahnutého okraja) žľabu. Tým žľab upevníme v požadovanej polohe. foto: Stanislav Botur