Back to the article Ako na montáž odkvapov 23 / 27

23. NASADENIEOkraj možno vyformovať aj miernym sklepaním. Teraz na okraje odkvapu nasadíme spony kotlíka tak, aby zacvakli (vidno ich v pravom hornom rohu). foto: Stanislav Botur