Back to the article Ako na montáž odkvapov 1 / 27

22. TVAROVANIEOkraj otvoru najprv vyformujeme pomocou klieští tak, aby tvoril odkvapovú hranu pre vodu vtekajúcu do „kotlíka“. foto: Stanislav Botur