Back to the article Ako na montáž odkvapov 19 / 27

19. UMIESTNENIEStanovíme umiestnenie hrdla odkvapovej rúry. Ceruzkou alebo fixkou obkreslíme na spodnú stranu žľabu obrys hrdla odkvapovej rúry (otvor). foto: Stanislav Botur