Back to the article Ako na montáž odkvapov 1 / 27

16. POKLEPANIENa konce žľabov pripevníme polkruhové ukončenia žľabov. Pri nasadzovaní si najlepšie pomôžeme gumovým, prípadne dreveným kladivom. foto: Stanislav Botur