Back to the article Ako na montáž odkvapov 6 / 27

6. DRŽIAKPred montážou ho ohneme podľa sklonu strechy tak, aby bol zadný okraj žľabu o 10 mm vyššie ako predný. Zamedzí sa tým pretekaniu k stene domu. foto: Stanislav Botur