Back to the article Ako na montáž odkvapov 1 / 27

1. ROZMERANIEStanovíme smer spádu odkvapu. Označíme miesto na hák v najvyššom bode žľabu. foto: Stanislav Botur