Back to the article Seriál RenovActive – 1. časť: Búracie práce 4 / 6
Zdroj: Velux

Búracie práce prebiehali najmä v časti otočenej do záhrady. Najväčšia zmena bola vybúranie celej kúpeľničky, ktorá bola umiestnená za pôvodnou kuchyňou.

Búracie práce prebiehali najmä v časti otočenej do záhrady. Najväčšia zmena bola vybúranie celej kúpeľničky, ktorá bola umiestnená za pôvodnou kuchyňou.