Back to the article Zariadenie staveniska 7 / 8

Vodu môžeme priviesť na stavbu hadicami z hydrantu. Lepšie však je, ak ju môžeme odoberať z vlastnej včas zhotovenej vodovodnej prípojky. (thinkstock.com)