Späť na článok Výstavba bazéna 11 / 11

Pred montážou treba urobiť výkopové práce a rozložiť základové dlaždice podľa obrysu stien.