Back to the article Výmena okien 1 / 17

Okná s dvojitým zasklením bežne dosahujú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla U = 1,4 až 1,8 W/(m² . K).