Back to the article Výmena okien 16 / 17

Moderné okná s trojitým zasklením dosahujú koeficient prechodu tepla U až 0,8 W/(m² . K). Na overenie súčiniteľa prechodu tepla si vyžiadajme od predajcu okna osvedčenie o zhode.