Back to the article Výmena okien 1 / 17

Inštalácia parozábrany okolo strešného okna je ukončená. Napojenie na existujúcu hliníkovú parozábranu je z paronepriepustnej lepiacej pásky.