Back to the article Výmena okien 9 / 17

Inštalácia parozábrany okolo strešného okna je ukončená. Napojenie na existujúcu hliníkovú parozábranu je z paronepriepustnej lepiacej pásky.