Back to the article Výmena okien 1 / 17

Montážna zatepľovacia súprava pozostáva z tepelno-izolačného rámu, hydroizolačného lemovania (goliera) a samonosného drenážneho žliabku.