Back to the article Určovanie druhov dreva (3. časť) 1 / 9

Trojboký hranol, ktorý ilustruje základné rezy drevom borovice – priečny (vrchná stena), radiálny (stena vľavo) a tangenciálny (stena vpravo).