Back to the article Údržba okien pred zimou 12 / 20

Medzi okenným krídlom a rámom sa musí zachovať vzdialenosť 12 mm. Do medzery sa musia zmestiť všetky prvky kovania na ráme a krídle okna.