Back to the article Údržba okien pred zimou 5 / 20

Tesnenie okna sa časom môže unaviť. Nové okno je nastavené tak, aby doliehalo k rámu na vzdialenosť 2 mm. Pootočením excentrického čapu možno túto vzdialenosť meniť v hraniciach ±0,8 mm, a tak zväčšiť (resp. zmenšiť) prítlak na tesnenie. Tesnenia treba raz ročne pretrieť špeciálnym prípravkom.