Back to the article Sklo v domácnosti 10 / 11

Pred lepením najprv zrazíme na skle hrany (brúsnym papierom). Hrany pri lepení priložíme k sebe a zabezpečíme ich polohu. Pri lepení skla je dôležitá pracovná plocha s mäkkým povrchom.