Back to the article Sklo v domácnosti 1 / 11

Dištančné krížiky zaistia pri murovaní rovnakú vzdialenosť medzi jednotlivými sklenými tvárnicami.

16 archivjaga sklo big image