Back to the article Sklo v domácnosti 8 / 11

Dištančné krížiky zaistia pri murovaní rovnakú vzdialenosť medzi jednotlivými sklenými tvárnicami.