Back to the article Seriál RenovActive – 3. časť: Výber a montáž strešných okien 6 / 12
Source: Martin Matula

Všetky montážne doplnky presne zodpovedajú oknám rôznych veľkostí, vďaka čomu je montáž jednoduchá a bezpečná. Pri montáži je dôležité postrážiť si presné umiestnenie okien a ich vodorovnosť. Ideálne je zveriť celú úlohu špecializovanej montážnej firme.