Back to the article Seriál RenovActive – 3. časť: Výber a montáž strešných okien 5 / 12
Zdroj: Martin Matula

Pre bezproblémovú montáž sme využili systém VELUX, ktorý okrem strešného okna zahŕňa aj lemovanie, ostenie a montážne doplnky. Zatepľovacia súprava BDX, hydroizolačná fólia BFX a parotesná manžeta BBX zabezpečujú ideálne napojenie na strešnú konštrukciu, eliminujú tepelné mosty v okolí okien a zaisťujú tesnosť.