Späť na článok Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 1. diel – Rady pred začiatkom stavby
Podmienky umiestnenia rodinného domu na pozemku určuje vyhláška č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Súčasťou regulatívov sú aj minimálne odstupy stavby od hranice pozemku, odstupy susedných stavieb a vzdialenosť stavby od cesty. Vzdialenosť medzi susednými rodinnými domami musí byť minimálne 7 m, ak na protiľahlých stenách nie sú okná obytných miestností, možno ju znížiť až na 4 m.

Rodinný dom s bielou fasádou

Podmienky umiestnenia rodinného domu na pozemku určuje vyhláška č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Súčasťou regulatívov sú aj minimálne odstupy stavby od hranice pozemku, odstupy susedných stavieb a vzdialenosť stavby od cesty. Vzdialenosť medzi susednými rodinnými domami musí byť minimálne 7 m, ak na protiľahlých stenách nie sú okná obytných miestností, možno ju znížiť až na 4 m.