Back to the article Schody a schodiská 9 / 12

Rozčlenenie schodov podľa počtu ramien: a) jednoramenné priamočiare, b) trojramenné priamočiare, c) dvojramenné priamočiare, d) jednoramenné zmiešanočiare, e) dvojramenné priamočiare, f) jednoramenné krivočiare polkruhové, g) jednoramenné krivočiare, h, i) jednoramenné zmiešanočiare, jednoramenné točité