Back to the article Sanácia zvlhnutej omietky v garáži 1 / 18

Pevný, suchý, nezamrznutý podklad pred nanášaním jemnej štukovej omietky v závislosti od atmosférických podmienok navlhčíme. Foto Marian Drobnica