Back to the article Rosenie okien 1 / 11

Parapetná doska zakrýva radiátor, a preto pri spodnej časti okna neprúdi vzduch.