Back to the article Rosenie okien 2 / 11

Na snímke z termovíznej kamery sú viditeľné miesta s nižšou teplotou v okolí okna. Hrozí na nich zrážanie vlhkosti a vznik plesní.